BARRINANT

L’apartat “Barrinant” el dediquem a recollir de forma agrupada diferents espais de recull d’informació, opinió i reflexió que segueixen oberts en el moment de la publicació del butlletí i on us animem a participar.

Els següents espais de recull d’informació i reflexió són pissarres en blanc de recull d’idees i propostes els resultats dels quals són traspassats als veritables espais que atorguen el caràcter col·lectiu i participatiu de l’ACTUA: el plenari i els grups d’interès de les diferents àmbits de treball i accions. Si estàs interessada en participar en qualsevol d’ells, contacta amb nosaltres o emplena el formulari del web.