Arxiu Popular La Roca del Vallès

L’Arxiu de la Memòria Popular juntament amb altres Entitats, dedicades a la recuperació de la Memòria Popular i a la recopilació, entre d’altres, dels testimonis de la lluita per les llibertats democràtiques, durant aquests darrers anys han anat acumulant un material testimonial de primer ordre. Aquest material, format per testimonis autobiogràfics i documentació oficial produïda durant els anys de la recuperació de la memòria democràtica, necessita trobar una col·locació definitiva que en permeti la difusió i la possibilitat de consulta i estudi per part dels professionals dels diversos àmbits de la Cultura.

L’Arxiu, ha creat una secció específica per a recollir aquest material que, una vegada dipositat, és digitalitzat i posat a disposició de tothom, mitjançant la creació d’una Base de Dades a la qual es podrà accedir des d’aquestes pàgines. Si el material dipositat està en forma de text autobiogràfic podrà, també, participar en el Premi “Romà Planas i Miró” de memorials populars

http://www.laroca.cat/arxiumemoria/